15 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie rozpoczęło rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 15 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania a także osiągnięcia i aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a podczas jej kadencji przewidziano minimum trzy spotkania z pracownikami Europejskiego Centrum Bajki.

Zgłoszenia kandydatur zawierające średnią ocen, opis szczególnych osiągnięć oraz zainteresowań, oraz skan ostatniego świadectwa, należy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na E-mail: oferta@pacanow.eu
Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23