15 października 2018

Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Warszawie oraz Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zapraszają uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w IX Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie  Gramatycznym im. o. Onufrego Kopczyńskiego.

Cele konkursu:
– Rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki – o. pijara Onufrego Kopczyńskiego.
– Popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego.
– Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
– Promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych.
– Rozwijanie uzdolnień humanistycznych.
– Ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.

Zakres konkursu obejmuje szeroko pojętą dziedzinę – naukę o języku (w tym gramatyka, ortografia i interpunkcja) i adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W finale konkursu sprawdzona zostanie także wiedza na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki – Onufrego Kopczyńskiego. Sugerowane źródła informacji o o. Kopczyńskim: Internet, Bogdziewicz Henryk „Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia”- Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Nauczyciele poloniści ze szkół zainteresowanych udziałem w konkursie przesyłają pocztą tradycyjną karty zgłoszeniowe – deklaracje udziału w konkursie do 31 października 2018 roku.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu dostępne są na stronie: http://www.warszawa.pijarzy.pl/index.php?page=k_gramatyczny&pod=9