12 października 2018

Ankieta dotycząca spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W związku z potrzebą zebrania i opracowania danych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz organizacją spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszę o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety on-line https://goo.gl/forms/wCjVsPJu1Brkb8Y52

Wypełnioną ankietę proszę przesłać w terminie do 16 października 2018.

Uwaga!!! O wypełnienie ankiety proszeni są dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dane obejmują okres od 1 do 30 września 2018 roku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik