11 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę” 2018/2019

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu Niemiecki ma klasę. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 konkurs Niemiecki ma klasę skierowany jest do dwóch grup docelowych:

  1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6,
  2. Uczniowie szkół podstawowych od klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania konkursowe dla poszczególnych grup docelowych zostały dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej.

Szczegółowe informacje: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/wet.html