11 października 2018

20 października – Dzień Krajobrazu

20 października – z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz trzeci odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.).

Z uwagi na fakt, iż rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski, tegoroczny Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego w ramach organizowanych projektów należy uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci — miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym
dziedzictwem historycznym.

Więcej informacji dotyczących obchodów Dnia Krajobrazu znajduje się pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Informację o planowanych przez szkoły i placówki działaniach, w związku z Dniem Krajobrazu, prosimy przesłać na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl w terminie do 17 października – informację należy sporządzić według załączonego wzoru.

Załączniki

Dzień Krajobrazu - zgłoszenie
Data: 2018-10-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 12 KB