11 października 2018

Spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”

Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Spotkanie odbędzie się 26 października. Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” i współfinansowany jest przez Województwo Świętokrzyskie.

Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych działaniami z zakresu edukacji kulturowej, pracujących z dziećmi i młodzieżą, nauczycieli, pedagogów, kadr instytucji kultury i oświaty, muzeów, bibliotek, szkół, stowarzyszeń oraz niezależnych animatorów.

W ramach spotkania odbędzie się Świętokrzyska Giełda Projektów, warsztat „Folklor w edukacji kulturowej” oraz promocja publikacji podsumowującej projekt.

Zaproszone są osoby poszukujące inspiracji do działań animacyjnych i wiedzy o możliwościach ich finansowania, a także osoby realizujące projekty edukacyjne lub kulturowe na terenie województwa świętokrzyskiego.

PROGRAM
10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników.
CZĘŚĆ PIERWSZA (Sala Kominkowa, I piętro)
11.00 – 11.15 – Powitanie, otwarcie konferencji
11.15 – 11.25 – Podsumowanie realizacji projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji
Kulturowej 2016-2018
11.25 – 12.30 – Prezentacja pięciu projektów zrealizowanych w ramach ŚAEK w 2018 roku
12.30 – 12.45 – Przerwa kawowa
12.45 – 12.55 – Bardzo Młoda Kultura w Polsce – podsumowanie
12.55 -13.05 – Wybrane inicjatywy kulturalno-edukacyjne na terenie Województwa
Świętokrzyskiego
13.05-13.15 – Współpraca na polu edukacji i kultury
13.15 – 13.30 – Edukacja Kulturowa w Województwie Świętokrzyskim w świetle badań
diagnostycznych

CZĘŚĆ DRUGA – ŚWIĘTOKRZYSKA GIEŁDA PROJEKTÓW (Hol, I piętro)
13.30 – 15.30 – Prezentacja dobrych praktyk w konwencji stolikowej: spotkanie z autorami projektów edukacyjno-kulturowych realizowanych w województwie świętokrzyskim, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – możliwości dofinansowania, konkursy grantowe, ogólne zasady uczestnictwa.

WARSZTAT: FOLKLOR W EDUKACJI KULTUROWEJ (wymaga zgłoszenia)
13.30 – 16.00 – Warsztat skierowany do nauczycieli, animatorów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dotyczący ludowych tradycji, zwyczajów i obrzędów na terenie województwa świętokrzyskiego.
Prowadząca: Alicja Trukszyn

Warunki uczestnictwa w spotkaniu

Chętni do udziału w spotkaniu podsumowującym ŚAEK proszeni są o zgłoszenie telefoniczne lub elektroniczne w terminie do 12 października. Zgłaszając się należy podać imię i nazwisko, obszar działania (edukacja/kultura) oraz kontakt (nr telefonu lub e-mail). Liczba miejsc nie jest ograniczona, a udział jest bezpłatny.
Chętni do udziału dodatkowo w warsztacie „Folklor w edukacji kulturowej” proszeni są o zaznaczenie tej informacji w zgłoszeniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest bezpłatny.

Autorzy projektów z zakresu edukacji i/lub kultury, którzy chcieliby zaprezentować swoje działania podczas giełdy projektów, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe: akademia@wdk-kielce.pl
Tel. WDK Kielce: 41 36 55 133