11 października 2018

10. Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w X Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 23 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs trwa od 1 października 2018 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 15 grudnia 2018 roku. Przesłuchania recytatorów odbędą się w styczniu 2019 roku. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 2 marca 2019 roku w Turku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac: Edycja plastyczna i fotograficzna
– Polska, moja Ojczyzna
– Moja rodzina
– Nigdy więcej wojny
– Łączy nas sport
– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20×30 cm. Można nadsyłać maksymalnie po 5 prac.

Uczestnicy edycji recytatorskiej przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie: www.civitaschristianaturek.eu Prace fotograficzne będą oceniane przez profesorów i adiunktów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prace plastyczne i recytacje ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, aparaty fotograficzne, książki, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski. Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.civitaschristianaturek.eu