21 września 2018

Wojewódzki Szkolny Turniej Szachowy

Wojewódzki Szkolny Turniej Szachowy
w Ramach Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Przyszłości

Cel:
Promocja sportu szachowego jako instrumentu edukacyjnego i wychowawczego dzieci
i młodzieży.
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

Organizator:
Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Związek Szachowy
Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „VICTORIA – KOMPLEXBUD” w Kielcach
TARGI Kielce

Patronat honorowy:
Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska
Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 3–4 października 2018 r. w halach TARGI KIELCE, Kielce ul. Zakładowa 1, według następującego terminarza rozgrywek:
3.10.2018- weryfikacja od godz. 9:00, runda I o godz. 10:00    klasy 0–3 i 4–6
4.10.2018- weryfikacja od godz. 9:00, runda I o godz. 10:00    klasy 7–8, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe

System rozgrywek:
Rywalizacja odbywa się w grupach, odrębnie dla dziewcząt i chłopców. Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim – VII rund po 10 minut dla zawodnika na całą partię
lub systemem kołowym w zależności od liczebności grup.

3.10.2018 środa
grupa „A1” chłopcy – uczniowie klas 0–3
grupa „A2” dziewczęta – uczennice klas 0–3
grupa „B1” chłopcy – uczniowie klas 4–6
grupa „B2” dziewczęta – uczennice klas 4–6

 4.10.2018 czwartek
grupa „C1” chłopcy – uczniowie klas 7–8 i gimnazja
grupa „C2” dziewczęta – uczennice klas 7–8 i gimnazja
grupa „D1” chłopcy – uczniowie szkół ponadpodstawowych
grupa „D2” dziewczęta – uczennice szkół ponadpodstawowych

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia do zawodów dokonują szkoły przesyłając imienne listy zawodników z podziałem na poszczególne grupy turniejowe najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia po tym terminie udział zawodnika możliwy będzie tylko i wyłącznie za zgodą sędziego głównego zawodów.

Nagrody:
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie. Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 4–6 w każdej grupie.

Sędziowanie:
Obowiązują przepisy gry FIDE – aktualny Kodeks PZSzach.

Ustalenia końcowe:
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Opiekę zawodnikom zapewniają nauczyciele i wychowawcy szkół. Za zdolność startu
w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialna jest jednostka delegująca.

Organizator zapewnia bufet z napojami i słodyczami.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zgłoszenie uczestnika do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-​marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późn. zmianami)

Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację komunikatu.

Harmonogram zawodów:
3 października 2018 r. (środa)
9.00–9:45 weryfikacja list startowych
10.00 rozpoczęcie turnieju – runda I i kolejne
15.00 planowane zakończenie turnieju i dekoracja zwycięzców.

4 października 2018 r. (czwartek)
9.00–9:45 weryfikacja list startowych
10.00 rozpoczęcie turnieju runda I i kolejne
15.00 planowane zakończenie turnieju i dekoracja zwycięzców.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w turnieju jest bezpłatny

Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego
Leszek Jarosz