19 września 2018

Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Szczegółowe informacje: http://www.wfos.com.pl/aktualne-konkursy/877-konkurs-pod-haslem-mlodziezowe-przeslanie-klimatyczne-dla-przyszlosci

Rozwiń Metryka
Jednostka publikująca:Kuratorium Oświaty w Kielcach
Osoba przygotowująca:Robert Błaut
Osoba publikująca:Robert Błaut
Data publikacji:2018-09-19 10:08:58
Data modyfikacji: 2018-09-19 10:10:05
Liczba wyświetleń:899