4 października 2019

Lekcje historii ze Stowarzyszeniem „Kielecka Rodzina Katyńska”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół w województwie świętokrzyskim

Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zrzesza członków rodzin polskich oficerów, policjantów i służb mundurowych, którzy zostali zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego. Do Stowarzyszenia działającego na terenie województwa świętokrzyskiego należą dzieci, wnuki i krewni ofiar zamordowanych z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz innych obozów i więzień na terenie ZSRR, spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i w miejscach nieznanych.

Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zaprasza wszystkie chętne placówki oświatowe z terenu województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w lekcjach historii. Głównym celem spotkań jest przedstawienie uczniom, młodzieży informacji związanych ze zbrodnią katyńską oraz tzw.: kłamstwem katyńskim. Lekcje odbywać się będą w szkole/placówce, która zgłosi takie zapotrzebowanie w terminie wcześniej ustalonym.

Z ramienia Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska” osobami odpowiedzialnymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są Pani Prezes Anna Łakomiec (tel.724 489 183) oraz Pani Wiceprezes Jolanta Kulińska (tel.692 363 985).

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik