14 września 2018

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

  • fax (41) 344–88-83
  • e‐mail: kurator@kuratorium.kielce.pl

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub pracownika Urzędu, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pocztą elektroniczną na adres:  kurator@kuratorium.kielce.pl

Kuratorium Oświaty w Kielcach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z kuratorium.