14 września 2018

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą skorzystać z wejścia do budynku „C”  od strony  al. IX Wieków Kielc 3.

Na parkingu Urzędu są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd o niskim stopniu nachylenia umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Na II kondygnację budynku, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia Kuratorium osoba, niepełnosprawna może dostać się windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane są w budynku” C” na parterze – pomieszczenie nr 2 w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pomieszczenie nr 403 w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na IV piętrze.