13 września 2018

ZMIANA MIEJSCA XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno‐edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Informuję Państwa, że w związku z problemami organizacyjnymi związanymi z dużą liczbą zgłoszonych dzieci, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo, zmieniono miejsce uroczystości.

Uroczystość odbędzie się 18 września 2018 r. w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce.

DO POBRANIA:

LOGO AKCJI

OŚWIADCZENIE RODZICA

============================================================

Przebieg przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego – „Kochane Pierwszaki”

KIELCE –  18 września 2018 r.

9.30
gromadzenie się dzieci przy Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul.Leszka Drogosza 2, 25–093 Kielce; zespół muzyczny Marty Strzeszkowskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana  Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie będzie zajmować przybywające dzieci śpiewem i zabawami; pobieranie przez nauczycieli odblasków i plakatów promujących bezpieczeństwo ufundowanych przez Fundację Vive Serce Dzieciom; drobnych upominków ufundowanych przez Wydawnictwo „Jedność” i Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach; poczęstunku sponsorowanego przez Prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; zawiązanie wspólnoty, błogosławieństwo dzieci, poświęcenie tornistrów przez Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka;

10.30 – 12.00 

 • występy artystyczne, pląsy, zabawy, konkursy związane z profilaktyką
  i bezpieczeństwem dzieci na drodze, które poprowadzi zespół Marty Strzeszkowskiej;
 • występy lokalnych zespołów tanecznych, wokalnych i akrobatycznych;
 • możliwość oglądania wozów pożarniczych, wojskowych i policyjnych, pojazdu quad, trójnogu z manekinem w uprzęży, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji, stoiska daktyloskopijnego, tresury psów, pokazów motocykli;
 • pogadanki funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa;
 • zamknięcie uroczystości, bezpieczny powrót dzieci do autokarów pod opieką wychowawców.

 

Informacje dodatkowe:

Wszystkie autokary przywożące dzieci na parking przy Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka Drogosza 2, 25–093 Kielce powinny posiadać na przedniej szybie logo akcji.
Informacja ta ułatwi Policji kierowanie autokarów do odpowiedniego miejsca parkowania. Ruch autokarów odbywać się będzie w tym dniu zgodnie z instrukcjami Policjantów koordynujących akcję.

 

Informacja do wychowawców:

 • Dopilnować, by dzieci posiadały:
 • element identyfikujący je ze swoją grupą np. chusta, szarfa itp.,
 • wygodny, dostosowany do aury strój; tornistry powinny być puste lub
  z symboliczną książką,
 • Zapoznać, w miarę możliwości, dzieci z piosenkami towarzyszącymi przedsięwzięciu.

Uprzejmie zapraszam również Państwa na ww. uroczystość.

 

Za współdziałanie w realizacji zadania – dziękuję.

          Świętokrzyski Kurator Oświaty

            Kazimierz Mądzik