13 września 2018

Ósma edycja projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły do udziału w kolejnej, ósmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zachęcamy szkoły do udziału w projekcie. Termin przesyłania zgłoszeń: 21 września 2018 r.

Szczegółowe informacje: https://​www​.scdn​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​v​i​e​w​=​d​e​t​a​i​l​s​&​i​d​=​1​6​9​5​:​p​r​o​j​e​k​t​-​s​z​y​b​u​j​-​b​e​z​p​i​e​c​z​n​i​e​-​w​-​i​n​t​e​r​n​e​t​o​w​e​j​-​c​h​m​u​r​z​e​-​2​018