11 września 2018

„Piękna i Niepodległa”. Bezpłatne lekcje historii w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym „Historia zaklęta w murach zamków”

Bałtowski Kompleks Turystyczny pragnie w nowym roku szkolnym wyjść z ofertą edukacyjną dotyczącą historii Polski, a związaną z „Polską w miniaturze” – atrakcją otwartą w maju 2018 r.

„Polska w miniaturze” obejmuje 48 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w skończywszy) reprezentujących wszystkie województwa. Modele w skali 1:25 ustawione zostały, zgodnie ze swym położeniem geograficznym, na obszarze o powierzchni 1 hektara, któremu nadano kształt obecnych granic Polski z zaznaczonymi zbiornikami wodnymi mającymi obrazować największe rzeki i jeziora Naszego kraju.

W roku 2018, roku, w którym mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy proponują (na podstawie możliwości, jakie stwarza „Polska w miniaturze”) lekcje historii zarówno dla szkół podstawowych, jak i średnich. Tematy, w sumie jest ich blisko 20, są różnorodne i obejmują szeroki przedział czasowy (ponad 1000 lat).

Pełna oferta „Piękna i Niepodległa” dostępna na stronie „Piękna i Niepodległa”.