11 września 2018

Konkurs „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę”

Firma IRMA Maciej Daszkiewicz oraz Urząd Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę”, który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Kielcach w nadchodzącym roku szkolnym.

Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Czas trwania konkursu: 24.09.2018 – 30.04.2019. Konkurs będzie polegał na zbieraniu przez uczniów szkół podstawowych makulatury (gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa).

Celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska.

Osoby kontaktowe w sprawie konkursu:

  • Ilona Świercz, nr tel. 794 990 998
  • Ewelina Majchrak, nr tel. 793 939 595

Szczegółowe informacje: http://​grupairma​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​k​o​n​k​u​r​s​-​r​a​t​u​j​-​n​a​t​u​r​e​-​z​b​i​e​r​a​j​-​m​a​k​u​l​a​t​u​r​e​-​r​e​g​u​l​a​min