11 września 2018

Terminarz 42. Olimpiady Języka Niemieckiego

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną wyłączenie z adresu e‐​mail szkoły – do odpowiednich komitetów okręgowych, do końca października 2018 r.

Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 9. listopada 2018 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www​.ojn​.wsjo​.pl