11 września 2018

Raporty w ramach projektu „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016-2020 dotyczącym „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży„.

Zespół badawczy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracował zbiór trzech raportów prezentujących przebieg i wyniki projektu naukowego:

Wszystkie raporty będą również dostępne na stronie internetowej http://www.ipzin.org/index.php/ekspertyzy-i-publikacje/pobierz