11 września 2018

Raporty w ramach projektu „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016–2020 dotyczącym „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży”.

Zespół badawczy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracował zbiór trzech raportów prezentujących przebieg i wyniki projektu naukowego:

Wszystkie raporty będą również dostępne na stronie internetowej http://​www​.ipzin​.org/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​k​s​p​e​r​t​y​z​y​-​i​-​p​u​b​l​i​k​a​c​j​e​/​p​o​b​i​erz