11 września 2018

Konkurs #cojaczytam

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „#cojaczytam”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku od 9 do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. Opiekun dokonuje zgłoszenia zespołu oraz przesyła dokumentację kampanii za pośrednictwem formularza. Jeden Opiekun może zgłosić dowolną liczbę zespołów do konkursu, ale każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

Konkurs rozpoczyna się 15 września 2018 roku – od tego dnia Opiekunowie mogą zgłaszać uczestników oraz przesyłać dokumentację przeprowadzonej kampanii. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 15 listopada 2018 roku. Następnie wszystkie zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu konkursu zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych w wieku 9-14 lat, uczniowie gimnazjum oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/.