11 września 2018

Spotkanie w sprawie Szkolnych Kół Caritas

Zachęcamy do zakładania i prowadzenia wolontariatu w ramach Szkolnych Kół Caritas. Działają one na terenie danej szkoły w porozumieniu z Caritas Diecezji Kieleckiej.  W dniu 17 września 2018 r. Caritas organizuje spotkanie dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas oraz nauczycieli chętnych do założenia takich grup w swoich szkołach.

Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w IPN Przystanek Historia w Kielcach (ul. Warszawska 5).  Zagadnienia związane będą z 100 leciem Odzyskania Niepodległości i możliwościami wolontariatu w tym obszarze.