10 września 2018

Wojewódzkie zawody sportowo-obronne klas mundurowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – podsumowanie

W dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostały przeprowadzone wojewódzkie zawody sportowo-obronnych klas mundurowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy.Zawody uzyskały patronat honorowy oraz wsparcie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek . Ponadto wsparcia przy organizacji zawodów udzielili:

  • Uzdrowisko Busko –Zdrój S.A,
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
  • Świętokrzyski Związek Strzelectwa Sportowego.

 Zawody  odbywały się w IV konkurencjach:

  • Marszobieg zespołowy z pokonywaniem przeszkód na dystansie 3 km;
  • Strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks w postawie leżącej z podpórką;
  • Rzut granatami do celu;
  • Częściowe rozkładanie i składanie 7.62 mm kbk AK na czas.

W zawodach wzięło udział 9 szkół z województwa świętokrzyskiego prowadzące klasy mundurowe.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

I miejsce –  Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej.

II miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych im. Wł. Sikorskiego w Kielcach.

III miejsce – Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik