7 września 2018

Projekt Edukacyjny – Zapal Znicz

Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych, pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”. Jego celem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej. W tym roku nasze działania zwrócone są w kierunku osób, które nie wahały się w okresie Wielkiej Wojny zaryzykować życia i stanąć w pierwszym szeregu bojowników o sprawę narodową. Z uwagi na fakt, że w 2018 roku obchodzona jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja „Zapal Znicz Pamięci” poświęcona jest w sposób szczególny bohaterom walk o niepodległość z lat 1914–1921. Naszą intencją jest zachowanie w pamięci i pielęgnowanie możliwie jak największej liczby miejsc upamiętniających żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Legionów Polskich, w tym również mogił prywatnych. Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do upamiętnienia legionistów oraz ochrony ich mogił od zapomnienia. Pamięć o bohaterach walk o niepodległość i wydarzeniach na drodze do wolności to nasz wspólny obowiązek.

Zachęcamy więc do wyszukania miejsc pamięci narodowej związanych z wydarzeniami dotyczącymi odrodzenia Polski jak również z okresu wojny polsko-bolszewickiej, wzięcie ich pod opiekę, uporządkowanie, a następnie symboliczne zapalenie znicza.

Liczymy, że inicjatywa ta prowadzić będzie w dalszym ciągu do pogłębiania wiedzy historycznej oraz zachowania pamięci o bohaterach walk o niepodległość. Mamy również nadzieję, że dzięki akcji uda się również przywrócić wspólnej pamięci wiele być może już zapomnianych miejsc, świadczących o naszej tożsamości narodowej.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszego apelu do zgłoszenia się do udziału w projekcie „Zapal Znicz Pamięci” i przesyłania zdjęć miejsc pamięci wraz z ich opisem pod adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl.Umieszczone będą na stronie internetowej www.zapalzniczpamieci.pl . 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik