5 września 2018

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych  przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/2019

Lista olimpiad przedmiotowych:

Lp. Nazwa olimpiady* Organizator
1 Olimpiada matematyczna juniorów Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie
2 Olimpiada z języka angielskiego gimnazjalistów Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
3 Olimpiada informatyczna

gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent z Gdyni
4 Olimpiada historyczna gimnazjalistów Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie

* W olimpiadzie przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych

Lp. Nazwa olimpiady* Organizator
1 Olimpiada matematyczna Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej  w Warszawie
2 Olimpiada z języka polskiego Instytut Badań Literackich PAN
3 Olimpiada z języka angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
4 Olimpiada informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie
5 Olimpiada z języka białoruskiego Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki
6 Olimpiada z  języka niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
7 Olimpiada z języka rosyjskiego Uniwersytet Warszawski
8 Olimpiada z języka francuskiego PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce
9 Olimpiada z języka łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie
10 Olimpiada biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie
11 Olimpiada chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne
w Warszawie
12 Olimpiada filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie
13 Olimpiada geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie
14 Olimpiada fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie
15 Olimpiada artystyczna Stowarzyszenie  Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie
16 Olimpiada historyczna Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie
17 Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Uniwersytet Warszawski
18 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

*W olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Jednocześnie przypominamu, że lista olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym jest dostępna na stronie:

Lista olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych:

Lp. Nazwa olimpiady Organizator
1 Olimpiada Przedsiębiorczości Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
2 Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
3 Olimpiada Medialna Fundacja Nowe Media
4 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
5 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Fundacja Matematyków Wrocławskich
6 Olimpiada Teologii Katolickiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
7 Olimpiada Astronomiczna Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
8 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Liga Ochrony Przyrody
9 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej Uniwersytet w Białymstoku
10 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
11 Olimpiada Znajomości Afryki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Filmoteka Narodowa
13 Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
14 Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
15 Olimpiada Cyfrowa Fundacja Nowoczesna Polska
16 Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
17 Olimpiada Wiedzy o rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie