5 września 2018

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur, obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio.men.gov.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych” dyrektorów szkół (wyłącznie na login i hasło dyrektora szkoły/placówki) numeru PESEL nauczyciela. Jeśli numer PESEL ukaranego nauczyciela znajduje się w bazie numerów PESEL CROD po kliknięciu przycisku  [Sprawdź] pojawi się komunikat „Należy złożyć wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych”. Tylko w takim przypadku dyrektor szkoły/placówki jest uprawniony do złożenia wniosku (za pomocą e-PUAP) do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w celu uzyskania informacji o rodzaju kary lub zawieszeniu w wykonywaniu czynności nauczyciela.

Uprzejmie informujemy, że wyszukiwarka bazy numerów PESEL CROD nieprzerwanie działa i jest dostępna tylko dla dyrektorów szkół i placówek, którzy znajdują się w strefie dla zalogowanych oraz posiadają aktywny login i hasło. W przypadku braku aktywnego loginu lub hasła należy zwrócić się do CIE informacja tel.(22)1165100 lub strefa@cie.men.gov.pl

Należy dodać, że informacja z rejestru jest aktualna tylko w dniu jej wydania lub wygenerowania z bazy numerów PESEL CROD, dlatego dyrektor szkoły/placówki generuje ww. informację w dniu podpisania z nauczycielem umowy o pracę.