4 września 2018

Nabór na kandydatów na listę członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018–2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na podstawie art. 78 ust.3 pkt.2 lit. a i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967), Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Kuratorium Oświaty w Kielcach z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018-2022 spośród nauczycieli/dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, wszystkich typach szkół i rodzajach placówek z województwa świętokrzyskiego.

W świetle powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w kadencji 2018-2022, wraz z uzasadnieniem rekomendującym daną osobę do pełnienia ww. obowiązków, spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach, po zatwierdzeniu przez rady pedagogiczne szkół.

Zgłoszenia kandydata wraz z formularzem zgłoszeniowym (skan dokumentów) wg załączonego wzoru proszę kierować do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: maciej.dlugosz@kuratorium.kielce.pl.

Jednocześnie proszę o przesłanie wersji papierowej dokumentów potwierdzających ww. zgłoszenie na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panem Maciejem Długoszem, Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, tel. 41 342 16 29.

Załączniki

Załącznik 1. Zgłoszenie
Data: 2018-09-04, rozmiar: 79 KB
Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-09-04, rozmiar: 68 KB