31 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół zawodowych
w woj. świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych (uczniowie posiadający status młodocianego pracownika) zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 3 września 2018 r. i przesłanie na adres e-mail:

do dnia 7 września 2018 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia

Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym         2018/2019
Klasa III
1.
2.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp.

Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym        2018/2019
Klasa I Klasa II
1.
2.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik