30 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Niezależnie od powyższego, mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas.

Głównym celem tegorocznej edycji szkolenia, jest przedstawienie losów więźniów żydowskich KL Lublin. Z uwagi na fakt, że większość z nich straciła życie w obozie i w wielu przypadkach są to ofiary do dziś anonimowe, pamięć o nich zostanie przywołana za pośrednictwem indywidualnych losów ocalałych. Historie tych, którzy przeżyli, będą też głosem bezimiennych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Uczestnicy otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Zgłoszenia do dnia 23 września 2018 r.

Szczegółowe informacje: