29 sierpnia 2018

Materiały z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019

Załączniki

Ustawa Karta Nauczyciela
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 253 KB
Prezentacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 024 KB
Prezentacja Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 881 KB
Prezentacja Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB
Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB
Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
Data: 2018-08-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB