10 września 2018

Program edukacyjny oraz konkurs „5 porcji zdrowia w szkole”

„5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Edukacja na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków oraz kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych to cele, które przyświecają działaniom podejmowanym w ramach kampanii od 2008 roku.

Misją programu „5 porcji zdrowia w szkole” jest dotarcie do edukatorów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów. Realizując go, podzielą się oni wiedzą o roli warzyw, owoców oraz ich przetworów, w tym soków, także tych w opakowaniach kartonowych, z dziećmi. Zgodnie z opiniami ekspertów prawidłowe odżywianie dzieci przekłada się na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a w przyszłości zaprocentuje korzyściami zdrowotnymi odczuwanymi przez całe dalsze życie. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest też łatwiejsze niż późniejsze ich korygowanie. Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne w swojej codziennej diecie.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Udział w konkursie może wziąć każda klasa, która weźmie udział w Programie.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów, biorących udział w Programie, na koniec lekcji realizowanej w ramach Programu, wspólnej pracy plastycznej (w formie plakatu) przedstawiającej ideę „5 porcji” w codziennej diecie dzieci. Po wykonaniu pracy należy wykonać jej zdjęcie, a następnie przesłać je przez formularz konkursowy.

Szczegółowe informacje: http://wszkole.5porcji.pl