27 sierpnia 2018

Zarządzenie nr 447/2018 w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, biegłym oraz psychologom wezwanym w toku postępowania wyjaśniającego

Załączniki

Zarządzenie nr 447 2018
Data: 2018-08-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B