23 lipca 2021

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Załączniki