23 sierpnia 2018

Jak zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej

Jeżeli ukończyłeś 18 lat, jesteś osobą zdrową, aktywną, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski, zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) – tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoba zainteresowana pełnieniem Terytorialnej Służby Wojskowej – składa wniosek do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest się członkiem. Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku, ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej. Służba w 101. kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji. Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy w dniach września 8-23 września 2018 roku. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów, którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. W dniu 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej. Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibach ww. Wojskowych Komend Uzupełnień, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych, na tablicach ogłoszeń w tych Komendach. Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.tervtorialsi.wp.mil.pl.