21 sierpnia 2018

„Akademia Paragrafu” – bezpłatny tutoring prawny dla młodych obywateli – uczniów szkół licealnych

Ogólnopolskie stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 rozpoczęło realizację projektu pod nazwą “Zoom na Prawo: prawny tutoring młodych obywateli”, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, adresowany do młodzieży licealnej w całym kraju.

Od roku szkolnego 2018/​2019 będzie prowadzona „Akademia Paragrafu”, czyli bezpłatny tutoring prawny dla młodych obywateli – uczniów szkół licealnych, głównie o profilu humanistycznym, ale nie tylko.

Do dobrowolnego uczestnictwa w projekcie zaproszeni są uczniowie szczególnie zainteresowanych prawem i naukami społecznymi. Projekt zakłada uczestnictwo kilkuosobowych grup uczniów (reprezentujących klasę, szkołę czy koło zainteresowań), z których każda co miesiąc zapoznawać się będzie z konkretną dziedziną prawa i otrzymywać będzie zadania praktyczne w celu zastosowania i utrwalenia zdobytej wiedzy prawnej, a także rozwinięcia umiejętności współpracy w ramach inicjatyw obywatelskich.

Część teoretyczna projektu przyjmie formę wykładów lub webinariów. Zadania praktyczne są przewidziane w wielu formach aktywizujących – kazusów prawniczych, reportaży, wystąpień publicznych czy przygotowania planu strategii procesowej. Każda grupa będzie miała zapewnioną opiekę przydzielonego tutora, dostęp do przygotowanych przez organizatorów materiałów oraz platformy internetowej, umożliwiającej kontakt, wymianę materiałów i ocenę wykonanej pracy.

Działania te zrealizowane zostaną w roku szkolnym 2018/​2019 i zakończą się wielkim finałem w czerwcu 2019 roku.

Załączniki

Szczegółowy opis projektu
Data: 2018‐​08‐​21, rozmiar: 419 KB