21 sierpnia 2018

VII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Tematem przewodnim festiwalu w tym roku są słowa św. Jana Pawła II „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”.

Konkurs podzielony jest na 7 kategorii tematycznych: muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka. Prace można składać do 9 listopada br.

Koncert Galowy i wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada br. w Sanktuarium MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje: http://​wiatrak​.org​.pl/​v​i​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​t​w​o​r​c​z​o​s​c​-​o​s​o​b​-​n​i​e​p​e​l​n​o​s​p​r​a​w​n​y​c​h​-​c​z​e​k​a​m​y​-​n​a​-​p​r​a​ce/