21 sierpnia 2018

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Nabór na szkolenia w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że prowadzi nabór na szkolenia organizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

  1. Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole
  2. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wszelkie informacje dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www​.sodmidn​.kielce​.eu