21 sierpnia 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (EUPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (EUPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedziana jest Austria.

W imieniu organizatora tegorocznej edycji konkursu zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi”.

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych.

Warunkiem stawianym zgłaszającym projekt, jest dokonanie ewaluacji projektu. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną zgodnie z § 4 ww. Regulaminu.

Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02–591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adresy poczty elektronicznej: anna.​rodek@​mswia.​gov.​pl i marzena.​kordaczuk-​was@​policja.​gov.​pl.

Dodatkowe informacje, wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: