20 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu – zgłoś swoją inicjatywę

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej – tak jak w latach ubiegłych – włącza się w promocję tej ogólnopolskiej inicjatywy. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe, pedagodzy i nauczyciele odgrywają w procesie kształtowania zdrowego trybu życia kluczową rolę, informacja o obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu 2018 w Polsce zostanie zamieszczona na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Podstawowym zadaniem Europejskiego Tygodnia Sportu jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych.

Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.

Tegoroczne działania w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce będą skupiały się, podobnie jak w latach ubiegłych, na aktywizacji polskiego społeczeństwa – w zakresie kreowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy przewidzieli szereg różnorodnych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji i konkursów.

W tym roku, po raz pierwszy, zostanie podjęta próba organizacji pełnych atrakcji zmagań sportowych również nocą.

Informacje na temat podejmowanych działań dostępne będą na stronie internetowej www​.etspolska​.pl, stanowiącej główną platformę informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją sportowych wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, można zwracać się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest odpowiedzialne za koordynację tej inicjatywy i związanych z nią działań: e‐​mail: marta.​dyszynska@​msit.​gov.​pl; tel. 22 244 31 25.