20 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu – zgłoś swoją inicjatywę

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej – tak jak w latach ubiegłych – włącza się w promocję tej ogólnopolskiej inicjatywy. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe, pedagodzy i nauczyciele odgrywają w procesie kształtowania zdrowego trybu życia kluczową rolę, informacja o obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu 2018 w Polsce zostanie zamieszczona na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Podstawowym zadaniem Europejskiego Tygodnia Sportu jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych.

Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.

Tegoroczne działania w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce będą skupiały się, podobnie jak w latach ubiegłych, na aktywizacji polskiego społeczeństwa – w zakresie kreowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy przewidzieli szereg różnorodnych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji i konkursów.

W tym roku, po raz pierwszy, zostanie podjęta próba organizacji pełnych atrakcji zmagań sportowych również nocą.

Informacje na temat podejmowanych działań dostępne będą na stronie internetowej www.etspolska.pl, stanowiącej główną platformę informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją sportowych wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, można zwracać się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest odpowiedzialne za koordynację tej inicjatywy i związanych z nią działań: e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl; tel. 22 244 31 25.