17 sierpnia 2018

Konkurs ORE na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/​lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/​lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanym w projekcie „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi
edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Konkurs składa się z następujących etapów:

  • Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
  • Opracowanie autorskich koncepcji programu nauczania i scenariuszy lekcji/​zajęć.
  • Wybór najlepszych prac konkursowych.
  • Podpisanie umów z autorami najlepiej ocenionych koncepcji na opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami lekcji/​zajęć.

Wykaz przedmiotów objętych konkursem:

  • Wychowanie przedszkolne: wychowanie przedszkolne.
  • Edukacja wczesnoszkolna: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski.
  • Szkoła podstawowa: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski I, język francuski I, język niemiecki I, język hiszpański I, język włoski I, język rosyjski I, język angielski II, język francuski II, język niemiecki II, język hiszpański II, język włoski II, język rosyjski II, muzyka, plastyka, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa.

Termin składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 28 sierpnia 2018 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie ORE: https://​bip​.ore​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​=​1​8​0​&​p​=​1​112