7 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczycieli – zakładka na stronie internetowej MEN

Panie/Panowie
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Uprzejmie informuję, że na głównej stronie internetowej MEN stworzona została zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli.

Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki:

  1. Co nowego w ocenie pracy?
  2. Nowy system oceny pracy nauczycieli.
  3. Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela (wyjściowe materiały do utworzenia regulaminów dla szkół, przedszkoli,  placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, mow-ów i innych ośrodków, młodzieżowych domów kultury).

W najbliższym czasie planowane jest zamieszczenie w ww. zakładce pliku z odpowiedziami na pojawiające się pytania o nowe rozwiązania dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Link do strony: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/ocena-pracy-nauczycieli

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik