31 lipca 2018

Działania patriotyczne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.  Wyrażam przekonanie, że to hasło zachęci – nie tylko uczniów  i nauczycieli – ale wszystkie środowiska związane z oświatą do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam świadomość jak wielkim i przełomowym wydarzeniem było wybicie się naszej Ojczyzny na niepodległość w pamiętnym listopadzie 1918 roku. Jednocześnie uważam, że należy kultywować dorobek niepodległościowy naszych pokoleń, które do idei tej nawiązywały, przelewając krew za Polskę w kolejnych latach, dając tym samym dowód, że niepodległa Polska jest sama w sobie dobrem najwyższym, za które warto oddać życie i walczyć o jej godność i honor.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw tej historycznej i patriotycznej chwili pragnie przyłączyć się do uroczystych obchodów i objąć swym patronatem te wydarzenia i przedsięwzięcia, które wpisują się w cykl uroczystości i imprez poświęconych Niepodległej. Pragnę zauważyć, że szkoły i placówki oświatowe ujęły w swoich planach pracy na bieżący rok szkolny uroczyste obchody i jest to fakt godny naśladowania.  Niemal wszystkie placówki przygotowują się do nich, za co wszystkim wyrażam podziękowania i wdzięczność. To świadczy o tym, że stulecie niepodległości jest bliskie naszym sercom i że jako wspólnota pragniemy to wydarzenie uczcić w sposób wyjątkowo podniosły. Mam jednocześnie świadomość, że z powodów organizacyjnych, nie będę mógł uczestniczyć w każdej uroczystości, koncercie czy imprezie, ale pragnę Państwa zapewnić, że każdą inicjatywę w tym zakresie wesprę. Z góry składam na ręce Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich placówek oświatowych słowa wdzięczności za trud włożony w organizację przedsięwzięć z okazji Stulecia Niepodległości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty będzie uczestniczył bądź obejmuje patronatem następujące imprezy i uroczystości:

Lp. Data Wydarzenie Organizator
1. 20 kwietnia
2018 rokugodz. 12.10
Spektakl z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
Dyrektor

Tomasz Galant

2. 25 kwietnia 2018 roku Powiatowy XVI konkurs ortograficzny na Stulecie Niepodległości pod patronatem Starosty Powiatu Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Zespół Szkół Techniczno-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

3. 18 maja

2018 roku

Rajd szkolny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej pod hasłem „Papież Polak – patriota” – Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

4. 1 czerwca 2018 roku „Marsz ku Niepodległej” – rajd z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. S. Maczka w Bliżynie w trzech kategoriach wiekowych Dyrektor

Grzegorz Jędrzejczyk

5. 6 czerwca 2018 roku Spartakiada młodzieży Zespołu Szkół Techniczno-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej na stulecie polskiego sportu i niepodległości. Dyrektor

Joanna Żurawka

6. 20 czerwca 2018 roku godz. 11.00 Obchody rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego” – absolwenta LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem ŚZŻAK, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Starostwa Powiatowego Dyrektor

Sławomir Miszczuk

7. 14 września 2018 roku Rajd dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego szlakiem  zgrupowania „Ponurego” oraz „Nurta” Dyrektor

Sławomir Miszczuk

8. 19 lub 26 października 2018 roku „Drogi do niepodległości” – sesja popularno-naukowa (partnerzy: LO nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Instytut Historii UJK w Kielcach, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w  Ostrowcu Świętokrzyskim, pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego – LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Dyrektor

Sławomir Miszczuk

9. 24 października 2018 roku Debata historyczna „Odzyskanie niepodległości, jako najwyższa wartość dla narodu polskiego” II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Paweł Buryło

10. 8 lub 9 listopada 2018 roku Koncert zespołu młodzieżowego „Świętujemy setne urodziny” – Zespół Szkół Techniczno-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

11. 8 – 9 listopada 2018 roku Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (uczniowie, nauczyciele, rodzice) w Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej oraz w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

12. 9 listopada 2018 roku

 

Widowisko historyczno-literackie „Najmłodsi dla Niepodległej” – Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie przy Towarzystwie Przyjaciół Bliżyna Dyrektor

Józef Nowak

13. 9 listopada 2018 roku „100 okrążeń na 100-lecie Niepodległej” – sztafeta klas I i II I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju Dyrektor

Tomasz Galant

14. 11 listopada 2018 roku Prezentacja musicalu „Świadectwo” – przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

15. 26 kwietnia 2018 roku XII Wojewódzki Turniej Językowy z prezentacją i  zadaniami dotyczącymi 100-lecia niepodległości pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty, Starosty Włoszczowskiego. Burmistrza Gminy Włoszczowa- I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie Dyrektor

Bożena Kaczor

Powyższa lista, która na bieżąco będzie uzupełniana, niech będzie dla Państwa inspiracją do zgłaszania organizowanych przedsięwzięć w ramach „Roku dla Niepodległej”.

Setna rocznica odzyskania niepodległości na pewno uaktywni wszystkie środowiska związane z oświatą. Obchody powinny mieć charakter podniosły i radosny. Jestem pewien, że Państwa doświadczenie, poczucie obowiązku i świadomość historycznej chwili przyczyni się,  że rok 2018 będzie wyjątkowy dla naszej Ojczyzny i  na długo zapisze się na kartach naszej historii. Damy tego wyraz naszym zaangażowaniem i wzniosłym świętowaniem wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Ponadto pragnę zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie historycznym pod nazwą „Polskie drogi do niepodległości – od konfederacji barskiej do politycznego przełomu 1989 roku”. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów chciałbym zaproponować konkurs krasomówczy pt. „Ojczyzna w sercu i umyśle. Moje refleksje nad naszą niepodległością”. Bliższe informacje dotyczące ww. konkursów zostaną podane w najbliższym czasie. Liczę na Państwa wsparcie przy realizacji tego ambitnego zadania. Sądzę, że taka forma konkursu spodoba się naszym uczniom i uruchomi w nich wielkie pokłady patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny.

Podsumowaniem wszystkich działań związanych ze Świętem Niepodległości będzie uroczysty koncert z okazji 11 listopada, w którym damy wyraz naszym uczuciom patriotycznym. Wyrażam nadzieję, że Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych zaangażują się w organizacji tego ambitnego działania.

Zachęcam wszystkich do udziału w uroczystościach i obchodach Stulecia Niepodległości Polski.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Dane osoby do kontaktu:

  • Łukasz Maj – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach