1 sierpnia 2018

74. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 40–50 tys. powstańców. Powstanie Warszawskie było największą akcją
zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

Zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz do Was, Drodzy Uczniowie, o godne
uczczenie tej rocznicy i aktywne włączenie się w jej obchody. To nasza powinność i obowiązek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik