1 sierpnia 2018

Wojewódzkie zawody sportowo-​obronne klas mundurowych z okazji 100-​lecia odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym planują w dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (al. Na Stadion 39, 26–025 Kielce) oraz terenach przyległych (Stadion Leśny w Kielcach), zorganizowanie wojewódzkich zawodów sportowo-​obronnych klas mundurowych z okazji 100-​lecia odzyskania niepodległości.

Głównymi celami zawodów będą:  

  • wyłonienie najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej do reprezentowania województwa świętokrzyskiego w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych ŻAGAŃ-​2018, który odbędzie się w terminie 30.09 – 06.10.2018 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu;
  • uczczenie 100 – rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • kształtowanie w środowisku młodzieży szkolonej postaw patriotycznych
    i popularyzowanie służby wojskowej;
  • kształtowanie umiejętności i cech niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym.
  • integracja młodzieży z klas mundurowych,
  • wymiana doświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się w regulaminie umieszczonym poniżej. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkie szkoły z województwa świętokrzyskiego, prowadzące klasy mundurowe.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

 

Załącznik:

Załączniki

Regulamin zawodów sportowo-​obronnych 2018
Data: 2018-​08-​22, rozmiar: 47 KB