6 lipca 2018

Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami

Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas wypoczynku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali z przedstawicielami organizacji harcerskich „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”.

Dokument to efekt kilkunastu tygodni pracy przedstawicieli służb i organizacji harcerskich, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach.

W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Zgodnie z zapisami dokumentu, komenda obozu harcerskiego dwa tygodnie przed rozpoczęciem wypoczynku przekaże właściwej dla miejsca lokalizacji wypoczynku Komendzie Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji dane o charakterze obozu, jego lokalizacji oraz dane kontaktowe do organizatora. Służby zaś nawiążą kontakt z komendantem obozu i zweryfikują warunki w obozie pod kątem bezpieczeństwa.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Załączniki