6 listopada 2018

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – zgłoszenia

Uwaga! Termin zgłoszeń został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018.

Telewizja Polska S.A. po raz piąty organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z projektem  Internetowy Teatr dla Szkół TVP, który dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu umożliwia uczniom udział na żywo w spektaklach najważniejszych scen teatralnych w Polsce. W transmisjach uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół z małych miejscowości i wsi, w których dostęp do teatralnej oferty kulturalnej jest bardzo ograniczony. W ramach projektu iTeatr Telewizja Polska z udziałem 16 ośrodków regionalnych realizuje transmisje spektakli przez cały okres roku szkolnego.

W Międzynarodowy Dzień Teatru otworzyliśmy kolejną, piątą już edycję Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych Teatr. To wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nieżyjących od przynajmniej 70 lat.

Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorstwa realizacji, użytych środków zarówno filmowych, jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100‐​leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno‐​oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr​.tvp​.pl.

Spektakle oceniane będą w trzech etapach:

1) etap kwalifikacji/​etap pierwszy – trwa od dnia 27 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Organizator na tym etapie wybierze najlepszego prace zgłaszane na szczeblu wojewódzkim, które zakwalifikują się do etapu centralnego Przeglądu. Propozycje Przedstawienia przekazane do danego oddziału terenowego Telewizji Polskiej S.A. ocenione zostaną przez wojewódzkie jury Przeglądu, powołane w każdym oddziale przez Organizatora. Jury Przeglądu z poszczególnych województw wyłonią do dnia 9 listopada 2018 roku maksymalnie po jednej propozycji Przedstawienia w każdej Kategorii;

2) etap centralny/​etap drugi – trwa od dnia 12 listopada 2018 roku do dnia 23 listopada 2018 roku. Na tym etapie wybrane Przedstawienia ze szczebla wojewódzkiego ocenione zostaną przez ogólnopolskie jury Przeglądu, które do dnia 23 listopada 2018 roku wyłoni maksymalnie dwanaście finałowych propozycji Przedstawienia, maksymalnie po trzy z każdej Kategorii;

3) finał przeglądu/​etap trzeci – trwa od dnia 23 listopada 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku. Na tym etapie wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) laureatów Przeglądu spośród zakwalifikowanych do finału Przedstawień, z czego Jury ogólnopolskie wyłoni 4 laureatów, po jednym z każdej Kategorii, a 1 laureat zostanie wyłoniony w drodze internetowego głosowania. Zakwalifikowane do finału Przedstawienia będą umieszczone na Stronie internetowej pod adresem www​.iteatr​.tvp​.pl. Przedstawienia umieszczone na Stronie internetowej zostaną poddane ocenie publiczności w drodze głosowania internetowego na najlepsze Przedstawienie Przeglądu. Głosowanie odbędzie się za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie www​.iteatr​.tvp​.pl dostępnego od dnia 23 listopada 2018 roku. Rozstrzygnięcie Przeglądu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi 3 grudnia 2018 roku.

Nabór spektakli został przedłużony i potrwa do 31 października 2018. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane do właściwego koordynatora regionalnego w TVP3 Kielce z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://​www​.iteatr​.tvp​.pl/​3​6​5​5​7​1​1​5​/​c​z​e​k​a​m​y​-​n​a​-​w​a​s​z​e​-​s​p​e​k​t​a​kle.

Spektakl może zostać przekazany na nośniku DVD, pendrivie lub innym nośniku, umożliwiającym odtworzenie Przedstawienia.

Spektakle do konkursu prosimy zgłaszać do koordynatora regionalnego w Oddziale TVP3 Kielce.

Więcej informacji:

Paulina Błaszczyk TVP3 Kielce
Regionalny Koordynator Iteatru
e‐​mail: paulina.​blaszczyk@​tvp.​pl
tel.: 41 330 33 51, mobile: 605 605 448