6 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 165 KB
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 97 KB
Wzór umowy – załącznik nr 2
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 96 KB
Wykaz usług – załącznik nr 3
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 91 KB
Wykaz osób – załącznik nr 4
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 66 KB
Wzór sprawozdania merytorycznego – załącznik nr 5
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 50 KB
Sprostowanie – część V
Data: 2018-​07-​06, rozmiar: 130 KB
Odpowiedzi na zapytania
Data: 2018-​07-​12, rozmiar: 86 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-​07-​17, rozmiar: 87 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II
Data: 2018-​07-​24, rozmiar: 69 KB