29 czerwca 2018

Konkurs grantowy „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – zapraszamy do udziału

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. złna realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat mogą być jednocześnie okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

Dofinansowanie mogą uzyskać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Podmiotami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu realizatora wydarzenia są: gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Projekty konkursowe można zgłaszać do 5 lipca 2018 r. na formularzu wniosku o dofinansowanie na adres: mlodziez@nbp.pl. Ogłoszenie laureatów nastąpi we wrześniu 2018 r.

Realizacja dofinansowanych projektów powinna się odbyć od 1 października do 31 grudnia 2018 r.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.nbp.pl/konkurs. Więcej informacji także na www.youtube.com.

Konkurs został objęty honorowy patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego założenia wpisują się w obchody „Roku dla Niepodległej”.