22 czerwca 2018

Branżowe spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – przemysł szklarski

18 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Staszowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego dotyczące branży szklarskiej. W naradzie udział wzięli pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski oraz wizytatorzy Ewa Pietraszek, Małgorzata Zielińska-Perczak, Anna Słoczyńska, Sławomir Krzysztofik, przedstawiciele organów prowadzących: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – Ewa Kondek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Staszowskiego – Tadeusz Kardynał, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach – Magdalena Stefańska, przedstawiciele pracodawców: Dyrektor Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie – Jacek Jaworski, Menager Effect Glass Kielce – Przemysław Walczak, Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi Pilkington Automative Poland w Sandomierzu – Przemysław Gorazda, dyrektorzy szkół zawodowych, kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele.

Wątkiem przewodnim spotkania było przedstawienie możliwości włączania się pracodawców w kształcenie zawodowe uczniów. Pani Dyrektor Lucyna Wojnowska członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej omówiła zasady tworzenia klas patronackich oraz przedstawiła wzory zawierania umów z pracodawcami. Przedstawiciele pracodawców szczegółowo zaprezentowali charakter pracy w ich przedsiębiorstwach oraz prowadzoną współpracę ze szkołami. Przybliżyli zebranym możliwości wspomagania szkół przez pracodawców oraz organizowania kształcenia dualnego na terenie zakładów pracy branży szklarskiej.

Podczas spotkania Dyrektor Zbigniew Wojciechowski zwrócił uwagę m.in. na rolę pracodawców w rozwoju kształcenia zawodowego oraz konieczność ciągłego rozwoju nauczycieli kształcenia zawodowego. Zaznaczył również, ze wszystkie dotychczasowe zmiany mają służyć odbudowie szkolnictwa zawodowego, przygotować młodzież do wykonywania zawodu i dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb pracodawców. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka w Grzybowie.