21 czerwca 2018

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kielce, 22 czerwca 2018 r.,
godz. 15:00. 
Dnia 22 czerwca 2018 r., o godz. 15:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
(ul. Warszawska 5) odbędzie się ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 24 działaczom opozycji
antykomunistycznej z terenu byłego województwa kieleckiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP. Ceremonii towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, w związku z przypadającą setną rocznicą odrodzenia państwa polskiego. Uroczystości organizowane przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, wpisują się w cykl tegorocznych obchodów Święta 2 Miasta, którego motywem przewodnim jest stulcie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Załączniki

ojcowie niepodległości
Data: 2018-06-21, typ pliku: JPG, rozmiar: 238 KB