18 czerwca 2018

Poetycki ogólnopolski konkurs „Zainspirowani Dobrem”

Zainspirowani Dobrem to poetycki ogólnopolski konkurs dla każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Pracą konkursową są wiersze (maksymalnie 5 utworów) napisane w języku polskim, które tematyką nawiązują do idei Konkursu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Przesłanie większej liczby wierszy spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, Uczestnikowi w momencie rejestracji przypisany zostaje unikalny kod, którym oznaczone zostaną jego utwory. Prosimy nie podpisywać utworów nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.

Zgłoszenia niekompletne, niewłaściwie przygotowane lub nadesłane po ustalonym terminie nie będą rejestrowane, a utwory nie zostaną przekazane do oceny jury.

TERMINY

Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 31 lipca. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wstępnych wynikach obrad Jury w drugiej połowie września. Rozdanie nagród nastąpi 20 października podczas Wieczoru Poezji połączonego z koncertem z okazji II urodzin Fundacji Impuls Rozwoju.

Szczegółowe informacje: http://inkubatorwolontariatu.pl/zainspirowani/