13 czerwca 2018

Akcja „Przed wakacjami”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół
województwa świętokrzyskiego

Pragnę poinformować, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza do kolejnej akcji promującej Honorowe Krwiodawstwo, tym razem skierowanej do rodziców uczniów. Akcja „Przed wakacjami” polega na przekazaniu uczniom (wszystkim grupom wiekowym) wraz ze świadectwem ukończenia klasy, materiałów poligraficznych w postaci świadectwa kierowanego do rodzica oraz ulotki dla rodzica z informacją o idei honorowego krwiodawstwa.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa załączamy Pakiety Edukacyjne promujące honorowe oddawanie krwi w postaci materiałów multimedialnych umożliwiających przeprowadzenie zajęć.

Materiały do odbioru (świadectwa i ulotki dla rodziców):

  • Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (III piętro – pokój 321) 25–516 Kielce,
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 66 (pokój 221).

O przekazaniu materiałów decyduje kolejność zgłoszeń – liczba ograniczona.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki